kontenery w porcie

Historia kontenerów morskich

Kontenery morskie są obecnie tak powszechne, że prawie każdy z nas kojarzy je z transportem wszelkiego rodzaju towarów handlowych. Początki konteneryzacji nie są aż tak odległe jak mogłoby się wydawać, gdyż jeszcze 60 lat temu nie istniał żaden globalny zunifikowany system transportu podobny do tego, co obserwujemy dzisiaj. Ludzie od wieków transportowali towary na dużą odległość. Zazwyczaj towar ładowany był w różnego rodzaju worki, bele, skrzynie lub beczki, a następnie ręcznie umieszczany na statku. Przez wieki ten wymagający bardzo dużo pracy i czasu proces pozostawał niezmieniony.

Wraz z rozwojem przemysłu i zwiększającymi się ilościami transportowanego towaru czas tracony przy załadunku niestandardowych ładunków powodował coraz większe problemy dla przewoźników. Jednym z pomysłów na rozwiązanie tego problemu było przewożenie statkami całych załadowanych towarem przyczep. Prawdziwą rewolucją zapoczątkował jednak amerykański przedsiębiorca Malcom McLean, który pod koniec lat pięćdziesiątych wprowadził w życie ideę standaryzowanego kontenera morskiego – mocnego (stalowa konstrukcja), łatwego do załadunku (dzięki standardowym wymiarom) i odpornego na włamanie opakowania wielokrotnego użytku.

Do zrealizowania swych planów McLean sprzedał swoją firmę transportową, a następnie utworzył współpracującą z wieloma wschodnimi portami Pan-Atlantic Steamship Company, wkrótce przemianowaną na SeaLand industries. Po opracowaniu koncepcji kontenera ostatnim brakującym elementem układanki było znalezienie odpowiedniego dla niego środka transportu. Stał się nim zmodyfikowany tankowiec Ideal X, który 26 kwietnia 1956 roku wyruszył w swój dziewiczy rejs z New Jersey do Houston z 58 kontenerami oraz 15 tonami ropy naftowej na pokładzie.

Kontenery morskie dzisiaj

Dzisiaj kontenery morskie występują w wielu odmianach i transportowane są na ogromną skalę statkami, koleją, czy ciężarówkami. Transport intermodalny kontenerów oznacza, że możliwe jest przewożenie towarów wieloma środkami transportu w usłudze „door to door”. Dzięki kontenerom nastąpiło zwiększenie wydajności transportu i możliwe stało się sprostanie związanemu z globalizacją wzrostowi popytu na przewozy drogą morską.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top