kontener

Czy na kontenery potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Obiekty kontenerowe – definicja

Jedną z wielu zalet kontenerów jest możliwość wykorzystania ich w różnorodnych sytuacjach i funkcjach. Z powodzeniem mogą one zastąpić tradycyjne budynki i pełnić rolę na przykład pawilonu handlowego, zaplecza budowy, czy też biura. To, co odróżnia je od tradycyjnego budownictwa to brak trwałego powiązania z gruntem i możliwość łatwego przeniesienia w inne miejsce. Mamy więc do czynienia z jednej strony z obiektami pełniącymi funkcję budynku, lecz z drugiej strony często są to instalacje tymczasowe lub mobilne.

Według przepisów obiekt kontenerowy zaliczany jest do kategorii tymczasowych obiektów budowlanych. Pojęcie tymczasowego obiektu budowlanego precyzuje dokładnie art. 3 pkt 5 Prawa Budowlanego, który mówi, że jest to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, na przykład: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Możemy zatem stwierdzić, że obiekty kontenerowe zaliczamy do tzw. tymczasowych obiektów budowlanych, które z kolei należą do bardziej ogólnej kategorii zwanej budowlami.

Kontenery na zgłoszenie, ale tylko do 180 dni

Listę obiektów zwolnionych z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę znajdziemy w art. 29 Prawa Budowlanego. Poszukajmy zatem zapisów, które możemy odnieść do kontenerów. W punkcie 12 tego artykułu czytamy, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.

Jeżeli nasz obiekt kontenerowy planujemy używać do pół roku wystarczy w takim przypadku zgłosić ten fakt do odpowiedniego organu – Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta. Stawianie kontenerów możemy rozpocząć w ciągu 30 dni od daty złożenia zgłoszenia, ale pod warunkiem, że w tym czasie nie otrzymamy sprzeciwu ze strony organu, do którego składaliśmy wniosek. W zgłoszeniu musimy umieścić szereg informacji, takich jak:

  • oświadczenie o prawie do dysponowania wskazaną nieruchomością
  • rodzaj, zakres i sposób wykonania prac związanych ze stawaniem tymczasowego obiektu budowlanego
  • szkice i rysunki dotyczące inwestycji
  • projekt zagospodarowania działki

Co jednak się stanie, gdy czas użytkowania będzie dłuższy niż 180 dni? Wtedy wymagane będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, jak w przypadku normalnego budynku. Nie będzie miał znaczenia nawet fakt, że kontenery nie są trwale połączone z gruntem.

Niektóre budynki do 35 m2 są również zwolnione z pozwolenia na budowę

W prawie budowlanym z konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę zostały również wyłączone wolno stojące parterowe budynki gospodarcze do 35 m2. (art. 29, ust. 1, pkt 2). Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kontenery pełniły taką funkcję. Najbardziej popularny rozmiar pojedynczego kontenera to 6 x 2,4 m, co daje nam powierzchnię około 15 m2. Możemy zatem bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę postawić obiekt złożony z maksymalnie dwóch standardowych kontenerów pod warunkiem, że będzie on pełnił funkcję budynku gospodarczego.

Kontenerowe zaplecza budowy

Kolejnym przypadkiem, w którym bardzo często wykorzystywane są kontenery jest zaplecze budowy. Na każdej większej budowie znajdziemy kontenery magazynowe, w których trzymane są materiały budowlane i narzędzia, dla pracowników fizycznych stawiane są kontenery socjalne i sanitarne, a kierownictwo budowy mieści się zazwyczaj w budynku z kontenerów biurowych.

 

kontenerowe zaplecze budowy

 

W przytaczanym już wcześniej art. 29 Prawa Budowalnego znajdziemy punkt 24, który mówi, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych.

Dzięki powyższemu zapisowi nie musimy dodatkowo występować o pozwolenie dla kontenerowego zaplecza budowy pod warunkiem oczywiście, że wszelkie prace wykonujemy w oparciu o pozwolenie na budowę dla inwestycji głównej. Ponadto kontenery muszą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby prowadzonej inwestycji, a także być umieszczone na terenie budowy.

Podsumowanie

W prawie budowlanym ustawodawca przewidział możliwość wyłączenia niektórych obiektów z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę. Wśród tej listy możemy znaleźć bezpośrednie oraz pośrednie odniesienia do kontenerów. Okazuje się jednak, że w większości przypadków jeżeli chcemy traktować kontenery jako alternatywę dla tradycyjnego budynku będziemy zmuszeni wystąpić o pozwolenie na budowę. Wyjątkami będą kontenery pełniące funkcję budynków gospodarczych do 35 m2, a także obiekty kontenerowe, które planujemy użytkować nie dłużej niż 180 dni. O pozwolenie na budowę nie musimy się martwić również w przypadku stawiania zaplecza kontenerowego dla inwestycji.

Komentarze na temat “Czy na kontenery potrzebne jest pozwolenie na budowę?

  1. WITAM . KUPIŁEM JEZIORO 70 AR . WSUMIE JEZIORO I DZIAŁKA TO 2 HEKTARY . CHCĘ POSTWIĆ 2 KONTENERY NIE ZWIĄZANYCH NA STAŁE Z GRUNTEM , POTRZEBNE DO PIELĘGNACJI JEZIORA I DZIAŁKI . NIE PROWADZĘ TAM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ . CHCĘ ZAPYTAĆ CZY PORZEBNE JEST MI POZWOLENIE LUB ZGŁOSZENIE . POZDRAWIAM M.G.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top