oznakowanie kontenera morskiego

Budowa kontenerów morskich – część 3 – oznakowanie

Spis treści:
1. Część 1 – Konstrukcja kontenera morskiego
2. Część 2 – Wymiary i masy kontenerów morskich
3. Część 3 – Oznakowanie kontenerów morskich
4. Część 4 – Rodzaje kontenerów morskich

Na kontenerach morskich umieszczane są różne numery i symbole pozwalające na zidentyfikowanie danej jednostki, a także mówiące o jej wymiarach, przeznaczeniu, a nawet towarze jaki został w nim umieszczony. Zasady według których tworzy się oznakowanie kontenera określone zostały w normie ISO EN 6346 z 1995 roku.

Oznaczenia na drzwiach kontenera

Najważniejsze informacje dotyczące danej jednostki można znaleźć na drzwiach kontenera. Są to przede wszystkim:

 • numer identyfikacyjny kontenera
 • kod rozmiaru i typu
 • informacje o masie kontenera i jego ładowności
 • tabliczka CSC

oznakowanie na drzwiach kontenera morskiego

Numer identyfikacyjny kontenera

Numer identyfikacyjny kontenera składa się zawsze z 4 liter prefiksu, 6 cyfrowego numeru seryjnego oraz liczby kontrolnej.

 

numer kontenera morskiego

 

Pierwsze 3 litery prefiksu to tzw. kod właściciela, który musi być unikalny dla danego podmiotu. Rejestruje się go w Międzynarodowym Biurze Kontenerowym (Bureau International des Containers – BIC). Czwarta litera prefiksu przyjmuje następujące wartości:

 • U – dla kontenerów
 • J – dla dodatkowego wyposażenia kontenerów
 • Z – dla naczep i innych konstrukcji podporowych kontenera

Numer seryjny identyfikuje kontener wśród jednostek danego właściciela. Z kolei cyfra kontrolna wyliczana jest na podstawie prefiksu i numeru seryjnego wg specjalnej procedury. Cyfra kontrolna pomaga uniknąć błędu podczas wprowadzania numeru kontenera do systemów informatycznych w portach, czy terminalach przeładunkowych. Jeżeli chcecie samodzielnie policzyć cyfrę kontrolną zapraszamy do lektury naszego poradnika znajdującego się pod tym linkiem.

Kod rozmiaru oraz kod typu kontenera

Pod numerem kontenera znajdują się składające się z 2 par znaków kod rozmiaru oraz kod typu. W kodzie rozmiaru pierwszy znak informuje o długości kontenera, drugi o wysokości i szerokości. Kod typu mówi natomiast o rodzaju kontenera i jego wyposażeniu. Dla kontenera z powyższego przykładu mamy kod 45 G1. Posiłkując się poniższymi tabelami możemy odczytać go jako 40’ stopowy kontener ogólnego przeznaczenia o wysokości 2895 (High Cube) wyposażony w otwory wentylacyjne w górnej części.

Tabela 1. Znaczenie znaków kodu wielkości kontenera

Pierwszy znak kodu wielkości Drugi znak kodu wielkości
Znak długości Długość [mm] Znak szerokości i wysokości Szerokość [mm] Wysokość [mm]
1 2991 (10’) 0 2438 2438
2 6058 (20’) 2 2438 2591
3 9125 (30’) 4 2438 2743
4 12192 (40’) 5 2438 2895
5-9 rezerwa 6 2438 H>2895
A 7150 8 2438 1295
B 7315 (24’) 9 2438 H <= 1219
C 7430 C 2438 < X <2500 2591
D 7450 (24’6”) D 2438 < X <2500 2743
E 7820 E 2438 < X <2500 2895
F 8100 F 2438 < X <2500 H>2895
G 12500 (41’) L X > 2500 2591
H 13106 (43’) M X > 2500 2743
K 13600 N X > 2500 2895
L 13716 (45’) P X > 2500 H>2895
M 14630 (48’)
N 14935 (49’)
P 16154

 

Tabela 2. Znaczenie znaków kodu typu kontenera

tabela kodu typu 1

tabela kodu typu 2

Tabliczka CSC

Umieszczana na drzwiach kontenera informuje o tym, że kontener uznany jest za bezpieczny do transportu i posiada wymagane przeglądy. Szczegóły dotyczące tabliczki CSC precyzuje Międzynarodowa Konwencja o Bezpiecznych Kontenerach. Powinny się na niej znaleźć następujące informacje:

 • data produkcji kontenera
 • numer identyfikacyjny producenta
 • maksymalna masa brutto
 • maksymalna masa w stosie przy oddziaływaniu przyśpieszenia 1,8 G
 • wartość obciążenia poziomego jakim był testowany kontener
 • informacja o dacie następnego przeglądu klasyfikacyjnego
 • pierwszy przegląd kontenera powinien być wykonany 5 lat od daty produkcji, a następne co 2 lata.

tabliczka csc kontenera

 

Oznakowanie kontenerów wysokich

Kontenery o wysokości większej niż 2591 mm na przykład High Cube oznaczane są dodatkowymi czarno-żółtymi znakami ostrzegającymi umieszczonym w pobliżu górnych naroży oraz żółtą naklejką na bocznych ścianach z wysokością kontenera.
oznaczenie kontenera HC

Pozostałe elementy oznakowania

Oprócz wymienionych powyżej na kontenerach mogą znajdować się również spotykane rzadziej inne oznaczenia:

Oznakowanie kontenera lotniczego oznakowanie kontenera lotniczego
Oznakowanie kontenerów posiadających drabinki lub inne elementy wystające    dodatkowe oznakowanie kontenera
Dodatkowe informacje, instrukcje lub ostrzeżenia dotyczące wyposażenia kontenera, producenta oraz właściciela dodatkowe oznakowanie kontenera
Oznaczenia informujące o niebezpiecznym ładunku przewożonym w kontenerze zgodnie na przykład z konwencją ADR, czy IMDG oznakowanie kontenera ADR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top