cyfra kontrolna

Jak wyliczyć cyfrę kontrolną kontenera morskiego

W niniejszym poradniku prezentujemy procedurę obliczenia cyfry kontrolnej numeru kontenera morskiego.

Każdy kontener morski posiada unikalne oznakowanie składające się z:

  • czteroliterowego prefiksu
  • numeru seryjnego składającego się z 6 cyfr
  • cyfry kontrolnej.

Obrazuje to poniższy rysunek:

numer kontenera morskiego

Do czego służy cyfra kontrolna numeru kontenera?

Podczas wszelkich operacji logistycznych w porcie lub terminalu kontenerowym numery kontenera są odczytywane i wpisywane do systemów informatycznych co pozwala na łatwą identyfikację kontenera i zarządzanie jego położeniem. W celu uniknięcia przypadkowego wprowadzenia do systemu błędnego numeru ustalono, że każdy numer kontenera będzie posiadał cyfrę kontrolną wyliczaną na podstawie specjalnego wzoru.

We wzorze tym wykorzystuje się litery prefiksu i numer seryjny. Systemy informatyczne automatycznie obliczają cyfrę kontrolną. W przypadku pomyłki we wprowadzanym numerze lub prefiksie cyfra kontrolna obliczona przez system informatyczny nie będzie się zgadzała z cyfrą kontrolną dla prawidłowego numeru. W takim przypadku system zasygnalizuje błąd i nie pozwoli na wprowadzenie błędnych danych.

Procedura wyliczenia cyfry kontrolnej

Na początku każdej literze prefiksu przyporządkowywana jest wartość liczbowa, według następującego podziału:

tabela przyporządkowania liczb literom prefiksu

Następnie każda z 4 przyporządkowanych do prefiksu liczb oraz 6 cyfr numeru seryjnego mnożone są przez odpowiedni współczynnik. Wartość współczynnika wynosi 2 do potęgi n, gdzie n to miejsce w szeregu całego oznakowania kontenera licząc od 0 czyli 0, 1, 2 …. 9.

wyliczanie cyfry kontrolnej

Otrzymana suma jest dzielona przez 11, a wynik jest przedstawiany w postaci liczby całkowitej i ułamka o mianowniku równym liczbie 11. Licznik tego ułamka równy jest cyfrze kontrolnej. Dla przykładu powyżej obliczenia wyglądają następująco:
4426 ÷ 11 = 402 4/11
Stąd, cyfra kontrolna dla tego numeru wynosi 4.

2 komentarze na temat “Jak wyliczyć cyfrę kontrolną kontenera morskiego

  1. Hmm jesli mianownik ulamka to 11 zatem licznikiem moze byc zarówno 0 jak i 10, czy w obu przypadkach cyfrą kontrolną będzie 0?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top