wymiary kontenera

Budowa kontenera morskiego – część 2 – wymiary i masy

Spis treści cyklu o budowie kontenerów:

1. Część 1 – Konstrukcja kontenera morskiego
2. Część 2 – Wymiary i masy kontenerów morskich
3. Część 3 – Oznakowanie kontenerów morskich
4. Część 4 – Rodzaje kontenerów morskich

 

Pewnie nie raz natknęliśmy się na potoczną nazwę kontenerów morskich. Mowa oczywiście o dwudziestkach i czterdziestkach lub bardziej poprawnie kontenerach dwudziesto i czterdziesto – stopowych. Te określenia odnoszą się do dwóch najbardziej typowych długości kontenerów. Kontenery o długości 20 i 40 stóp stanowią bowiem ponad 90% wszystkich rodzajów kontenerów znajdujących się w użyciu.

Jakie są wymiary kontenerów morskich?

Wymiary kontenerów morskich oraz ich masę brutto określa międzynarodowa norma ISO 668 Series 1 freight containers – Classification, dimensions and ratings. Ta wprowadzona w 1968 roku norma była wielokrotnie aktualizowana i poszerzana o inne typy kontenerów. Obecnie obowiązująca wersja standardu to szósta edycja z 2013 roku.

W poniższej tabeli znajdują się wymiary zewnętrzne najbardziej typowych kontenerów morskich.

 

Typowe oznaczenie Oznaczenie

kontenera

Długość Wysokość Szerokość Max masa brutto
mm ft in mm ft in mm ft in kg lb
standardowy kontener 45 stopowy 1EE 13716 45′ 2591 8’6” 2438 8′ 30480 67200
kontener 45 stopowy HC 1EEE 13716 45′ 2896 9’6” 2438 8′ 30480 67200
kontener 40 stopowy 1A 12192 40′ 2438 8 2438 8′ 30480 67200
standardowy kontener 40 stopowy 1AA 12192 40′ 2591 8’6” 2438 8′ 30480 67200
kontener 40 stopowy HC 1AAA 12192 40′ 2896 9’6” 2438 8′ 30480 67200
1AX 12192 40′ <2438 8 2438 8′ 30480 67200
kontener 30 stopowy 1B 9125 29’11 1/4 2438 8 2438 8′ 30480 67200
standardowy kontener 30 stopowy 1BB 9125 29’11 1/4 2591 8’6” 2438 8′ 30480 67200
kontener 30 stopowy HC 1BBB 9125 29’11 1/4 2896 9’6” 2438 8′ 30480 67200
1BX 9125 29’11 1/4 <2438 8 2438 8′ 30480 67200
kontener 20 stopowy 1C 6058 19’10 1/2 2438 8 2438 8′ 30480 67200
standardowy kontener 20 stopowy 1CC 6058 19’10 1/2 2591 8’6” 2438 8′ 30480 67200
kontener 20 stopowy HC 1CCC 6058 19’10 1/2 2896 9’6” 2438 8′ 30480 67200
1CX 6058 19’10 1/2 <2438 8 2438 8′ 30480 67200
kontener 10 stopowy 1D 2991 9’9 3/4 2438 8 2438 8′ 10160 22400
1CX 2991 9’9 3/4 <2438 8 2438 8′ 10160 22400

 

Podział kontenerów morskich ze względu na ich wielkość

Podstawą wymiarowania kontenerów według normy ISO jest moduł o długości 40 stóp czyli 12 192 mm. Pozostałe długości ustala się w ten sposób, że podstawowy moduł 40 stóp dzieli się na mniejsze, z zachowaniem odległości pomiędzy modułami składowymi równej 3 cale (76 mm). Najlepiej wyjaśnia to poniższy rysunek.

 podział kontenerów morskich ze względu na wymiar

Poszczególnym typowym długościom kontenerów przyporządkowane zostały symbole literowe i tak kontener o długości 40 stóp ma symbol 1A, 30 stóp 1B, 20 stóp 1C, a 10 stóp 1D. Istnieją jeszcze inne nietypowe długości kontenerów morskich. Do najbardziej rozpowszechnionych można zaliczyć kontenery 45 stopowe (symbol 1E) nieznacznie dłuższe od standardowej „czterdziestki”, ale posiadające dodatkowy komplet naroży zaczepowych w rozstawie kontenera 40’.

 

kontener 45' sylwetka
Kontener 45′ – widok z góry

 

Szerokość typowych kontenerów morskich wynosi 8 stóp czyli 2438 mm, a rozstaw naroży 2259 mm.

 

rozstaw naroży kontenera morskiego

 

Istnieją co prawda szersze kontenery jednak zachowano w nich standardowy rozstaw naroży. Przykładem takiego kontenera może być kontener paletowy (ang. pallet wide), którego szerokość pozwala na załadowanie dwóch europalet obok siebie i zwiększenie tym samym całkowitej ilości palet załadowanych do jednego kontenera.

Jaka jest wysokość kontenerów morskich?

Wysokość kontenerów morskich wynosi 2581 mm (8,6’’) lub 2896 mm (9’6’’). Zgodnie z normą ISO istnieją jeszcze kontenery o wysokości 2438 mm (8’), lecz prawie nie spotyka się ich w normalnym obrocie. Ilość powtórzonych liter w oznaczeniu kontenera mówi nam o jego wysokości – dla przykładu kontener 1A będzie miał wysokość 2438mm, kontener 1AA wysokość 2591, a kontener 1AAA 2896mm. Kontenery o tej ostatniej wysokości często nazywane są kontenerami podwyższonymi lub HC od angielskiego High Cube.

Jakie są wymiary wewnętrzne kontenerów?

Wymiary wewnętrzne kontenerów morskich mogą się różnić w zależności od producenta i przyjętych rozwiązań technicznych. W normie określono jedynie ich minimalną wartość. Poniższa tabela przedstawia minimalne wymiary wewnętrzne kontenerów.

Wymiar Długość Szerokość Wysokość
Kontener 20′ Kontener 40′
Zewnętrzny [mm] 6058 12192 2438 2591 2896
Wewnętrzny [mm] 5867 11998 2330 2197 2667
Otwór drzwiowy 2286 2261 2565

 

Jaka jest waga i ładowność kontenera morskiego?

Masa kontenerów morskich i ich ładowność mogą różnić się w zależności od danego producenta. Informacje te umieszczane są zawsze na drzwiach kontenera pod następującymi hasłami:

  • masa brutto (max. gross) to maksymalna całkowita masa kontenera wraz z ładunkiem
  • masa własna (tare) to masa pustego kontenera
  • nośność (payload) to maksymalna masa ładunku jaki może zostać załadowany do kontenera

masa kontenera morskiego

 

Poniższa tabela przedstawia przykładowe wartości dla najbardziej typowych kontenerów.

 

kontener 20′ kontener 40′ kontener 40′ HC kontener 45′ HC
Masa brutto (kg) 30480 30480 30480 30480
Tara (kg) 2200 3450 3700 4550
Nośność (kg) 28280 27030 26780 25930
Objętość (m3) 33,2 67,7 76,4 85,7

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top